Yeni teknoloji yatırımları ile birlikte gelişen teknolojilere entegre olan, global alanda rekabet gücümüzü arttıran, yerli üretimimizdeki artış sayesinde ulusal ekonomiye, dolayısıyla istihdam artışına katkı sağlayan lider kuruluş olma özelliğimiz ile stratejik planlarımızda mevcut olan ikinci % 20 oranındaki kapasite artırımını da bu yıl içerisinde hayata geçireceğiz.