Bu web sitesi birden fazla dil seçeneği içermektedir. Kullanmak istediğiniz dili aşağıdan seçebilirsiniz.

Faaliyet Alanları

Faaliyet Alanlamız

Şantiye Yapıları
Şantiye Yapıları

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren ve taahhüt işi yapmakta olan inşaat firmalarının hemen hepsi tarafından ihtiyaç duyulan mobilizasyon yapıları bu kategori altında yer almaktadır. Şantiye süresi projenin büyüklüğüne bağlı olarak değişkenlik göstermekte olup, prefabrike şantiye yapılarının ihtiyaçları [...]

Kamp Yapıları
Kamp Yapıları

İnşaat sektörü başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan mobilizasyon yapıları bu kategori altında yer almaktadır. Mobilizasyon alanında yer alan kamp yapıları; yemekhane, yatakhane, ofis, wc-duş üniteleri, mescit, sosyal tesis, depo-hangar, lojman vb olabilir. Prefabrike kamp yapılarında, standart planlarımız [...]

Askeri Yapılar
Askeri Yapılar

Dünyanın farklı coğrafyalarında ihtiyaç duyulan prefabrike askeri yapılar büyük kamplardan oluşmaktadır. Kamp içeriğinde ofisler, yatakhaneler, yemekhaneler, dinlenme tesisleri, kapalı açık spor alanları, depo ve hangarlar, ibadethaneler vb yapılar yer almaktadır [...]


Eğitim Yapıları
Eğitim Yapıları

Hafif çelik teknolojisinin gelişimi ve bilinirliliğinin artmasına paralel olarak, bu sistem ile yapılan bina sayılarında gözle görülen artışlar olmaktadır. Hafif çelik eğitim yapıları da bunun en güzel örneklerinden birisidir. Bu binalar kesinlikle kalıcı yapılardır ve bu duruma göre detaylandırılmıştır. Her türlü iklim [...]

Sağlık Yapıları
Sağlık Yapıları

Konteyner uygulamaların en önemli avantajı ön üretimin tamamıyla fabrika ortamında gerçekleştirilmesidir. Bu da, talep eden ürünün sevk edildiği an kullanıma hazır olduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla çok acil ihtiyaçların olduğu, coğrafyanın inşaat yapmaya elverişli olmadığı ortamlarda özellikle kullanılmaktadır [...]

Kamu ve İdari Yapılar
Kamu ve İdari Yapılar

Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından genellikle kalıcı olarak yaptırılan idari binalar, şantiye mobilizasyonunda yer alan ofis yapıları bu kategori içerisinde değerlendirilir. Hafif çelik ofis binaların projelendirilme sürecinde ihtiyaçların tespiti için, personel sayısı ve binanın kullanım süresi, ihtiyaç listesi en önemli [...]


Acil Yerleşim Yapıları
Acil Yerleşim Yapıları

Deprem, sel, heyelan, tsunami vb doğal afetler sonrasında ve doğal olmayan sebeplerden kaynaklı çok sayıda insanın acil yerleşim ihtiyaçları nedeniyle, prefabrike acil yaşam üniteleri yapılmaktadır. Farklı plan tiplerinden oluşan standart çözümlerimiz en hızlı üretim, en hızlı sevkiyat, en hızlı montaj süreçleri [...]

Çok Katlı Yapılar
Çok Katlı Yapılar

Hazır yapı sektöründe müşterilerimizden gelen talepler ve ihtiyaçları doğrultusunda daha hızlı, daha iyi kalitelide, daha geniş açıklıklara sahip, daha sağlam ve daha yüksek katlı yapıların uygulanması kaçınılmaz olmaktadır. Çok katlı yapılar projemiz ile gelişen teknolojilere uyum sağlamayı ve ilerletmeyi hedeflerken [...]

Konut Yapıları
Konut Yapıları

Deprem gerçeği ile yüz yüze olan ülkemizde çok katlı hafif çelik teknolojisi ile yapılan konutlar; sağlamlığı, yüksek teknolojisi ve üstün deprem performansı ile diğer yapım sistemlerinden pozitif yönde ayrışmaktadır. Bu teknoloji, aynı zamanda mimaride sağladığı esnek tasarım kriterleri sayesinde, kullanıcılara çok özel [...]


Ekolojik Yapılar
Ekolojik Yapılar

Günümüzde çevresel sorunların ortaya çıkışında yapılaşmanın da önemli bir rolü olduğu bilinen bir gerçektir. Çevre sorunlarının olumsuz sonuçları günümüzde gittikçe daha fazla hissedilmekte, yapılar da çeşitli aşamalarda bu duruma katkıda bulunmaktadır. Bu sorunu azaltacak yaklaşımlar [...]

code