Bu web sitesi birden fazla dil seçeneği içermektedir. Kullanmak istediğiniz dili aşağıdan seçebilirsiniz.

Çok Katlı Yapılar

Çok Katlı Çözümler

Çok Katlı Yapılar

Hazır yapı sektöründe müşterilerimizden gelen talepler ve ihtiyaçları doğrultusunda daha hızlı, daha iyi kalitelide, daha geniş açıklıklara sahip, daha sağlam ve daha yüksek katlı yapıların uygulanması kaçınılmaz olmaktadır. Çok katlı yapılar projemiz ile gelişen teknolojilere uyum sağlamayı ve ilerletmeyi hedeflerken, temel olarak üretim sisteminde gelişen teknolojilerin kullanılabileceği bir sistem kurulumu gerçekleştirilmektedir.

Mevcut teknoloji ve makine hatları ile ülkemizde en fazla 3 katlı ön üretimli hafif çelik yapılar gerçekleştirilmektedir. 4 katlı yapılar ancak ağır çelik profiller ve kaynak kullanımı ile yapılabilmektedir. Çok katlı hafif çelik yapı sistemimizde kullandığımız yeni teknoloji sayesinde 8 kata kadar hafif çelik yapılar tasarlanmakta ve uygulaması gerçekleştirilmektedir.
Deprem gerçeğini kabul ederek yaşadığımız ülkemizde, depreme en dayanıklı sistem ile yüksek katlı yapılar tasarlanabilir hale gelmiştir. Bu teknoloji sadece konutlar için değil, okul yapıları, öğrenci yurtları, askeri yapılar, sağlık yapıları vb için de ideal şartları sağlamaktadır.

Olağan üstü haller durumları olan afet, seferberlik, mülteci yerleştirilmesi, sınırda ve sınır ötesinde hareketli yapılar kurulması, afet sonrasında itfaiye, hastane, karakol, askeri tesisler vb için yeni ürün gruplarımız acil yapım imkanı sağlamaktadır. Bu gibi durumlarda arazinin küçük olması ve alt yapının çok fazla yer kaplamaması nedenleriyle hafif çelik yüksek yapı sistemi idealdir.

Çok katlı yapılar için kullanacağımız üretim sistemleri sayesinde;

 • Ulusal ve uluslararası pazarlardan gelen talepler karşılanacaktır.
 • Çok katlı yeni ürün gruplarımız ile uluslararası pazarda rekabet gücümüz artacaktır.
 • Daha yüksek kaliteli ve daha düşük maliyetli ürünler kullanıcılara sunulacaktır.
 • Çok katlı yapılarda sürdürülebilir yapım sistemi ile çevre dostu binalar üretilecektir.
 • Teknoloji alt yapımız geliştirilecektir.
 • Hafif çelik teknolojisi kapsamında özel kesitli profil tasarımları ile özel yazılımların geliştirilmesi ile tüm ürün gruplarına katma değer sağlanacaktır.
 • İthal ikamesi oluşturulacaktır.
 • Ulusal ekonomiye dolayısıyla istihdam artışına katkı sağlanacaktır.
 • Green bulding, passive house ve ekolojik yapı tasarımları maksimum verimlilikte gerçekleştirilecektir.
 • Gereksiz malzeme kullanımı ortadan kaldırılarak etkinlik ve verimlilik arttırılacaktır.
 • Çok katlı yapı m sistemi maksimum enerji tasarrufu sağlamaktadır.
 • Esnek tasarım kriterlerine imkan vermesi sayesinde maksimum konfor koşullarının sağlanabilmektedir.
code