Bu web sitesi birden fazla dil seçeneği içermektedir. Kullanmak istediğiniz dili aşağıdan seçebilirsiniz.

Ekolojik Yapılar

Ekolojik Çözümler

Ekolojik Yapılar

Günümüzde çevresel sorunların ortaya çıkışında yapılaşmanın da önemli bir rolü olduğu bilinen bir gerçektir. Çevre sorunlarının olumsuz sonuçları günümüzde gittikçe daha fazla hissedilmekte, yapılar da çeşitli aşamalarda bu duruma katkıda bulunmaktadır. Bu sorunu azaltacak yaklaşımlar, mimari tasarımları sürdürülebilir, çevre dostu ekolojik yapılara doğru yönlendirmektedir. Bu nedenle çevre bilinci gelişmiş ülkelerde çevresel etkisi az olan yapı tasarımlarına öncelik verilmektedir.

Çevre dostu olarak anılan bu yapılar için tasarım aşaması sırasında bazı çevresel kararların alınması gerekmektedir. Bu kararlar, birçok çevresel ve ekonomik yararları da beraberinde getirir. Ekolojik, cevre dostu, yeşil ve sürdürülebilir yapılaşma kriterleri olarak adlandırılan yöntemler, sınırlı doğal kaynak kullanımının azaltılması, yenilenebilir ya da sınırsız kaynakların mümkün olduğu kadar çok kullanılması, enerjinin düşük fakat verimli şekilde kullanılması, emisyon ve diğer kirleticilerin üretimlerinin azaltılması, aynı zamanda iç ortamda insan sağlığının korunması gibi konuları kapsamaktadır.

Hafif çelik üretim teknolojisi, mimari tasarım kriterleri sağlanmış bir yapının ekolojik olarak üretilmesi için en uygun yapım sistemidir. Çelik doğası gereği çevre dostu bir malzemedir. %90 geri dönüşümü olan bu malzeme ile dayanıklı, güvenli, sağlam ve çevre dostu binalar yapmak mümkündür. Hafif çelik teknolojisi sayesinde temiz çevre, temiz şantiyeler oluşturmak mümkündür. Üretim ve şantiyede minimum su kullanımı sayesinde, doğal su kaynakları korunmuş olmaktadır. Temel yapılandırma sürecinde minumum hafriyat ile gerek toprak sarfiyatı, gerekse bu süreçte kullanılan kamyon yakıt harcamalarının önüne geçilmiş olunmaktadır.CO2 salınımı azaltan bir yapım sistemidir. Yapının %90’nında kullanılan yerli malzeme kullanılmaktadır.

Ekolojik tasarım yöntemlerinin uygulandığı çevre dostu tasarımlar ilk uygulama aşamasında az veya hiç ek maliyet getirmemektedir. Buna karşılık daha sonraki yaşam döngüsü boyunca birçok çevresel ve ekonomik kazançlar sağlanmaktadır. Günümüzde böyle bir konutun yapım maliyeti, geleneksel binanın en fazla % 10’u oranında daha fazladır. Bu konuda yeterli gelişmelerin olması için tasarımcılardan kullanıcılara kadar yapısal faaliyetlerle ilgili her kesimin bilinçlenmesi, aynı zamanda çeşitli teşviklerin ve düzenlemelerin olması gerekmektedir.

code