Sosyal sorumluluk bilinci içerisinde önem arzeden konuların başında şehit ve gazi aileleri derneklerine yapılan yardımlar gelmektedir.