Göğüs hastanesindeki laboratuvar ihtiyacı giderilmiş ve kullanıma açılmıştır.