Prefabrik Yapı A.Ş. BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) ile sektörde öncü olmaya devam ediyoruz.

Teknoloji, her alanda olduğu gibi inşaat sektöründe de süreçleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak için gün geçtikçe daha fazla seçenek ortaya çıkarmaktadır.
BIM, bilgi ve internet teknolojilerindeki gelişmelere sektörümüzün verdiği cevaptır.

Prefabrik Yapı A.Ş. bu kapsamda danışmalık veren Yazılım 3D firmasının daveti ile birçok firmanın da katıldığı “BIM’e Yolculuk” seminerinde konuşmacı olarak yer almıştır.

BIM sayesine Prefabrik Yapı A.Ş.,

  • İnşa ve işletme aşamasında çıkabilecek problemleri henüz tasarım aşamasında tespit edip çözüme kavuşmaktadır.
  • Tüm disiplinlerin senkronize çalışmasını ve proje sürecinin bir bütün şeklinde ilerlemesini sağlamaktadır.
  • Maliyet hesaplama aşamasında hata paylarını minimuma indirmektedir.
  • Tekrar eden revizyonları engelleyerek zaman kaybını ve maliyeti azaltmaktadır.
  • Projenin tüm detaylarını mimari modelleme ve mimari görselleştirme yoluyla görünür kılarak tüm birimlerin motivasyonunu, verimliliğini ve üretkenliğini arttırmaktadır.
  • Projeler tasarım aşamasındayken gerekli parametrelere göre tasarlanarak çevreye duyarlı, sürdürülebilir yapıların oluşturulmasını sağlamaktadır.

Prefabrik Yapı A.Ş. günümüz teknolojisini güncel olarak takip ederek, hem müşterilerine hem iş ortaklarına en iyi hizmeti vermeye devam edecektir.