Dünya genelinde yaşanan dijital dönüşüm inşaat sektöründe de yeni gelişmelerin yaşanmasını sağlayan önemli bir etkendir. Bina Bilgi Modellemesi olarak bilinen BIM (Building Information Modelling) de sektörde dönüşümü sağlayan yeni nesil iş yapış şekillerinden biridir.

Bina Bilgi Modellemesi Nedir?

BIM teknolojisi yapıların tasarım, inşa etme ve işletme aşamalarını dijital olarak destekleyen bir süreçtir. 1970’li yıllarda ortaya çıkan bu teori, binalar için gerekli olan geometrik verilerin yanı sıra inşaat maliyetleri, zaman çizelgeleri, enerji temini, yangından koruma, aydınlatma ve tesis yönetimi hakkındaki verilerin üç boyutlu modellerini baz alır. BIM süreci genel olarak dijital ikiz oluşturma, plan ve modellemeyi birlikte gerçekleştirme, doğru verilerle projeyi yönetme ve yaşam döngüsü olmak üzere 4 ana prensibe göre hayata geçirilir.

Bina Bilgi Modellemesi Avantajları

Hem genel yapı uygulamalarında hem de prefabrik yapılarda BIM süreçlerinden faydalanmanın pek çok avantajı mevcuttur. Bunlar şu şekilde özetlenebilir:

Gerçekliği Yakalamaya Yardımcı Olur

Son yıllarda uygulanan proje başlangıç faaliyetleri; lazer tarama, havadan görüntüleme ve gerçeği en doğru şekilde yakalayıp proje hazırlıklarını düzene sokma çalışmalarını içerir. Tasarımcılar BIM sayesinde bir modelde birleştirilen ve paylaşılan bütün girdilerden faydalanabilirler. Bina bilgi modellemesi, proje hakkındaki düzenlemeleri açıklama fırsatı sunan çizim setinden çok daha fazla bilgi içerir. Ayrıca, BIM çizim araçları 2D çizim araçlarına kıyasla çok daha hızlıdır. BIM teknolojisi kullanılarak üretilen prefabrik yapı projeleri henüz işletme aşamasındayken yönetilebilir olduğundan sadece inşa sürecinde değil, sonrasında da tüm süreçlere hakim olabilmeyi mümkün kılar.

Kontrol Sağlar

BIM sürecinde yer alan dijital model tabanlı iş akışında proje geçmişi bağlantıları ve otomatik kaydetme gibi özellikler bulunduğu için model üzerinde yapılan her işlem kayıt altına alınır ve daha sonra tekrar izlenebilir. Proje geçmişiyle bağlantılı olduğu için dosyaların bozulması ya da verimliliği azaltacak kaybolmalar önlenir. Bina bilgi modelleri paylaşılabildiği için iş birliği yapmak ve dijital bir iş akışı sağlamak oldukça kolaydır. Prefabrik yapının tüm aşamalarında görev yapan mimar, mühendis, taşeron ve alt taşeron ile şantiye bölümlerindeki tüm profesyoneller arasında koordinasyon artar. Böylece henüz problem ortaya çıkmadan sonuçlar dijital olarak izlenebilir ve anında çözüm üretilebilir.

BIM Modelleme

Simülasyon ve Görselleştirme Sağlar

Son yıllarda simülasyon araçlarının yaygın bir şekilde kullanılması tasarımcılar tarafından bina enerji performansının sayısallaştırılmasına imkan sağlar. BIM’den elde edilen performansı en yüksek seviyeye çıkarmak için çok sayıda analiz ve model yapmak mümkündür. BIM sayesinde hazırlanan prefabrik projelerin âdeta dijital ikizi analiz edilebilir. BIM, sadece ortaya 3D modellemeler değil, aynı zamanda yönetilebilir projeler çıkmasını sağlar. Eğer projenin tüm paydaşları sürece ortak katılım sağlarsa format IFC’ler ve çakışma testleri sağlıklı şekilde uygulanır ve sorunlar meydana gelmeden çözülebilir.

Sırayla Uygulama İmkanı Sağlar

Animasyonlar kullanılarak hazırlanan BIM, inşa sürecinde atılan adımların ve takip edilen süreçlerin koordinasyonunu kolaylaştırarak istenilen sonuca sırayla ulaşmayı sağlar. Ayrıca bu süreçte ortaya çıkan verilerin detaylı bir şekilde proje ekibiyle paylaşılmasına yardımcı olur.

BIM, bina proje kapsamında atılacak adımların ve sonuçların proje ekibiyle paylaşılmasına imkan sağlayan en gelişmiş iletişim aracıdır. Bina bilgi modelleme sürecinde tasarımın 3D olarak gösterilmesi satış yapmayı, gerekli yasal onayları almayı ve dolayısıyla en yüksek performansı elde etmeyi sağlayan etkileyici bir yöntemdir.

İstenildiğinde Erişim İmkanı Sağlar

BIM bir veri tabanına bağlı olduğu için çevrim içi olarak istenildiğinde kolayca ulaşılabilir. Bulut sistemleri sayesinde BIM ve proje ile ilgili ayrıntılara herhangi bir cihaz veya lokasyondan erişim mümkündür. BIM sistemi, şantiye sürecinin de takibini kolaylaştırdığından prefabrik yapı tasarımları henüz proje safhasındayken simüle edilerek izlenebilir.

Prefabrikleşmeye Katkıda Bulunur

BIM’in temel faydalarından biri prefabrik modellerin kullanımının artmasını sağlamasıdır. Bu durum inşaat sektöründe verimliliği artıran önemli bir sonuçtur. BIM’in kullanımı daha yaygın hale geldikçe prefabrik ve modüler yapı tercihinin önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artması beklenebilir.

Prefabrik yapılarda BIM kullanımı prefabrikleşme koordinasyon sürecini kolaylaştırır, çeşitli seviyelerde potansiyeli açığa çıkarır. Prefabrik kullanımı, aynı zamanda akıllı şehirler (Smart Cities) kurulmasına yardımcı olan, ek maliyetleri azaltan ve onay süreçlerini hızlandıran bir araç olarak karşımıza çıkar. Modelleme sisteminin detaylarına ait değişen trendleri yakından takip eden firmamız, dilediğiniz zaman bu konu ile ilgili sizi bilgilendirmeye hazırdır. Hemen teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve sektörün öncü firması olan Prefabrik Yapı ile iletişime geçebilirsiniz.